Rally Otago 2013 - kiwirallyfan

Hayden Paddon, Mitsubishi Lancer Evo 9, SS6 Razorback Road.

PaddonSS6